Słowo

Gdzie jesteś?

Rdz 3, 9 – Pan Bóg zawołał na mężczyznę i zapytał go: Gdzie jesteś?

Gdzie jesteś w relacji do Boga?

To niesamowite wołanie Boga w raju, odsłania Jego wielką tęsknotę za człowiekiem. Za każdym z nas. Adam się ukrywał, bo się bał.

Maryja Matka Kościoła pokazuje nam, że nie trzeba się ukrywać. Mówi dziś Tobie i mi, że Bóg chce naszego dobra.

Gdzie zatem jesteś?

About the author

m@teusz

Niestrudzony poszukiwacz istoty życia, jego piękna i tajemnicy. Małym ludzkim rozumem próbujący zrozumieć niezrozumiałe i ogarnąć nieogarnione...

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.