Słowo

W poszukiwaniu źródła miłości

2 Kor 13, 13 – Łaska Pana Jezusa Chrystusa, miłość Boga i dar jedności w Duchu Świętym niech będą z wami wszystkimi!

Bóg w Trzech Osobach, Bóg miłości. Wchodzi ze swoją miłością w nasze życie moralne, wchodzi jako jego siła. Wchodzi w nasze relacje jako ich źródło i w naszą wiarę jako wezwanie oczekujące odpowiedzi serca.

Aby ta Miłość znalazła miejsce w naszej codzienności potrzebne są spotkania. Spotkania z Bogiem. Spotkania budujące więź.

About the author

m@teusz

Niestrudzony poszukiwacz istoty życia, jego piękna i tajemnicy. Małym ludzkim rozumem próbujący zrozumieć niezrozumiałe i ogarnąć nieogarnione...

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.