Słowo

Spojrzałeś już dziś?

Ps 34, 6 – Spójrzcie na Niego, promieniejcie radością, a oblicza wasze nie zaznają wstydu.

Czy wystarczy tak niewiele? Czy radość można znaleźć w jednym spojrzeniu? Zobaczyć Boga. Tyle wystarczy, aby serce wypełniła radość. Zobaczyć Boga w Liturgii, w modlitwie, w Słowie Bożym. Zobaczyć Boga w obliczu drugiego. W obliczu spotkanego człowieka.

Wystarczy tak niewiele. Wszystko jest na wyciągnięcie ręki. Jest obok nas. Trzeba tylko chcieć i uwierzyć. Wtedy wszystko się zmieni. Będziesz promieniować radością.

Spojrzałeś już dziś?

About the author

m@teusz

Niestrudzony poszukiwacz istoty życia, jego piękna i tajemnicy. Małym ludzkim rozumem próbujący zrozumieć niezrozumiałe i ogarnąć nieogarnione...

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.