Słowo

Bądź wielki

Mt 5, 19 – Ktokolwiek więc zniósłby jedno z tych przykazań, choćby najmniejszych, i uczyłby tak ludzi, ten będzie najmniejszy w królestwie niebieskim. A kto je wypełnia i uczy wypełniać, ten będzie wielki w królestwie niebieskim.

Być osobą podnoszącą słabych. Odsłaniającą piękno bycia dobrym. Otwartą na nawrócenie. Widzącą wartość w przykazaniach Bożych. Szukającą odpowiednich, mądrych, porywających słów wzywających do słuchania Boga.

Może to wszystko wydaje się ponad siły. Może nie na nasze czasy. Może wygodniej byłoby zamilknąć, wyciszyć słowa, zasłonić czyny.

Tylko jak wyciszyć pragnienie bycia wielkim? Wielkim w wieczności. Wielkim w Bogu i przed Bogiem.

About the author

m@teusz

Niestrudzony poszukiwacz istoty życia, jego piękna i tajemnicy. Małym ludzkim rozumem próbujący zrozumieć niezrozumiałe i ogarnąć nieogarnione...

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.