Słowo

Trzeba poczuć głód

Pwt 8, 3 – Utrapił cię, dał ci odczuć głód, żywił cię manną, której nie znałeś ani ty, ani twoi przodkowie, bo chciał ci dać poznać, że nie samym tylko chlebem żyje człowiek, ale człowiek żyje wszystkim, co pochodzi z ust Pana.

Nie samym chlebem. Człowiek do życia potrzebuje czegoś więcej. Nie wystarczy ten świat. Nie wystarczy to co mogę kupić, zdobyć, wypracować. nie wystarczy, do prawdziwego szczęścia. Głód szybko wróci. Pragnienia będą wołały o więcej. Będą szukały czegoś nowego. A życie zmieni się w kolekcjonowanie doświadczeń. Dziś wielu takich kolekcjonerów chodzi po ziemi.

Bóg mówi jasno. Potrzebujesz mojego słowa. Potrzebujesz słowa, które wypowiadam. Słowa stwarzającego. Słowa karmiącego. Słowa zaspokajającego.

Eucharystia to spotkanie z takim Bogiem. Bogiem, który staje się pokarmem. Zaspokaja. Zapytaj się, czy to Ci wystarcza?

About the author

m@teusz

Niestrudzony poszukiwacz istoty życia, jego piękna i tajemnicy. Małym ludzkim rozumem próbujący zrozumieć niezrozumiałe i ogarnąć nieogarnione...

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.