Słowo

Dziś wszystko stało się nowe

2 Kor 5, 17 – Jeżeli więc ktoś pozostaje w Chrystusie, jest nowym stworzeniem. To, co dawne, minęło, a oto stało się nowe.

Czasem całkiem niepozorne zdanie. Kilka słów. Rodzi na nowo nadzieję. Budzi ją. Nadzieję na lepsze jutro. Na lepsze życie.

Tak jest z tym zdaniem św. Pawła. Kto pozostaje w Chrystusie odradza się. Odradza się każdego dnia. Odradzą się do czegoś nowego.

Warto codziennie wsłuchiwać się w Słowo Boga, aby budziło naszą nadzieję i dodawało otuchy. Pomyśl. To co dawne minęło. Wszystko stało się nowe. Dziś wszystko stało się nowe.

About the author

m@teusz

Niestrudzony poszukiwacz istoty życia, jego piękna i tajemnicy. Małym ludzkim rozumem próbujący zrozumieć niezrozumiałe i ogarnąć nieogarnione...

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.