Słowo

Kto zrozumie takiego Boga?

Mt 5, 45 – tak będziecie synami Ojca waszego, który jest w niebie; ponieważ On sprawia, że słońce Jego wschodzi nad złymi i nad dobrymi, i On zsyła deszcz na sprawiedliwych i niesprawiedliwych.

Dlaczego to robi? Czemu nie zrobi porządku? Nie zmiecie złych z ziemi? Nie obroni słabych i bezbronnych? Nie wesprze dobrych i sprawiedliwych?

Kiedyś pewnie to zrozumiemy… ale na razie pozostaje nam zaufać Bogu. Zaufać Jego cierpliwości wobec człowieka. Zaufać Jego nadziei. Nadziei na zmianę, na przemianę serca.

Pamiętaj! Bóg wie więcej. W końcu jest Bogiem. Pozwól Mu na to, zanim wypowiesz sąd.

About the author

m@teusz

Niestrudzony poszukiwacz istoty życia, jego piękna i tajemnicy. Małym ludzkim rozumem próbujący zrozumieć niezrozumiałe i ogarnąć nieogarnione...

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.