Słowo

A Ty jak się modlisz?

Mt 6, 8-9 – Nie bądźcie podobni do nich! Albowiem wie Ojciec wasz, czego wam potrzeba, wpierw zanim Go poprosicie. Wy zatem tak się módlcie: Ojcze nasz, który jesteś w niebie, niech się święci imię Twoje!

Modlitwa Pańska. Codziennie powtarzana. Wpisana w modlitwę poranną i wieczorną. Wpisana w naszą codzienność. Słowa niosące wezwanie. Domagające się odzwierciedlenia w naszym życiu.

Niech się święci imię Twoje. W moim życiu. W moich czynach. Słowach. We wszystkim co robię i o czym myślę. Niech się święci, czyli przenika, staje się obecne, widzialne, dotykalne. Modlitwa tworząca życie.

Czy tak się modlę?

About the author

m@teusz

Niestrudzony poszukiwacz istoty życia, jego piękna i tajemnicy. Małym ludzkim rozumem próbujący zrozumieć niezrozumiałe i ogarnąć nieogarnione...

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.