Słowo

Bóg kochający wolność

Pwt 7, 8 – lecz ponieważ Pan was umiłował i chce dochować przysięgi danej waszym przodkom. Wyprowadził was mocną ręką i wybawił was z domu niewoli z ręki faraona, króla egipskiego.

Wyprowadza z niewoli. Obdarowuje wolnością. Bóg objawiający się w Jezusie, Bóg wolności. Kochający wolność.

To z wyzwolenia rodzi się wiara oparta na zaufaniu. On nas wyzwolił. Wyprowadził z niewoli i wyprowadza nieustannie. Wyprowadza z niewoli egoizmu, z niewoli grzechu.

Uwierzyć w Boga, to uwierzyć w wolność, którą mnie obdarował.

About the author

m@teusz

Niestrudzony poszukiwacz istoty życia, jego piękna i tajemnicy. Małym ludzkim rozumem próbujący zrozumieć niezrozumiałe i ogarnąć nieogarnione...

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.