Słowo

Wtedy zaczynają dziać się cuda

Rdz 17, 17 – Abraham, upadłszy na twarz, roześmiał się; pomyślał sobie bowiem: Czyż człowiekowi stuletniemu może się urodzić syn? Albo czy dziewięćdziesięcioletnia Sara może zostać matką?

Rzeczy niemożliwe. Rzeczy niemieszczące się w głowie. Powodujące śmiech. Wiele razy, czasem nieświadomie, zatrzymujemy Boga z Jego łaską. Myśląc, to niemożliwe. Tymczasem On jest Bogiem. Dla Niego wszystko jest możliwe. Potrafi znacznie więcej niż obdarzyć dzieckiem starych Abrahama i Sarę. Znacznie więcej…

Trzeba tylko jednego. Prawdziwego i całkowitego zaufania. Potraktowania poważnie Jego słowa. Zachowania przymierza.

Wtedy zaczynają dziać się cuda.

About the author

m@teusz

Niestrudzony poszukiwacz istoty życia, jego piękna i tajemnicy. Małym ludzkim rozumem próbujący zrozumieć niezrozumiałe i ogarnąć nieogarnione...

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.