Słowo

Nie pozwól by słowo dziś otrzymane upadło na ziemie

Mt 8, 8 – Lecz setnik odpowiedział: Panie, nie jestem godzien, abyś wszedł pod dach mój, ale powiedz tylko słowo, a mój sługa odzyska zdrowie.

Powiedz tylko słowo. Codziennie Bóg wypowiada swoje słowo. Wypowiada słowo łaski, słowo uzdrowienia. Codziennie chce dać nam pełnię życia i radości.

Jego słowo przenika świat naszego życia. Przenika naszą codzienność. Trzeba tylko uwierzyć. Zaufać. Przyjąć.

Nie pozwól, by słowo dziś otrzymane upadło na ziemię. Przyjmij je jako słowo dane Tobie.

About the author

m@teusz

Niestrudzony poszukiwacz istoty życia, jego piękna i tajemnicy. Małym ludzkim rozumem próbujący zrozumieć niezrozumiałe i ogarnąć nieogarnione...

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.