Słowo

Szukaj mądrości tam gdzie jest

Prz 2, 7 – dla prawych On chowa swą pomoc, On – tarczą żyjącym uczciwie.

Warto wsłuchiwać się w mądrość Biblii. W niej można znaleźć wskazówki. Jasne drogowskazy pokazujące jak żyć. Dające odpowiedź na każde pytanie, każdą życiową sytuację.

Bóg ma dla nas dłoń pełną łaski, dłoń gotową pomagać. Nieustannie troszczy się o nas. Opiekuje się. Prowadzi.

Nie wierzysz? Bądź prawy, uczciwy, otwarty. Szukaj mądrości tam gdzie jest. Znajdziesz Jego pomoc. Jego moc wpisze się w twoje życie.

About the author

m@teusz

Niestrudzony poszukiwacz istoty życia, jego piękna i tajemnicy. Małym ludzkim rozumem próbujący zrozumieć niezrozumiałe i ogarnąć nieogarnione...

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.