Słowo

Ile razy

Rdz 41, 57 – Ze wszystkich krajów ludzie przybywali do Egiptu, by kupować zboże od Józefa, gdyż głód po całej ziemi się wzmagał.

Masz wątpliwości? Zastanawiasz się, czy Bóg troszczy się o człowieka? O ciebie? O każdą i każdego z nas? Czasem możesz tego nie widzieć. Czasem wydaje się, że jest zupełnie inaczej.

Józefa bracia sprzedali jako niewolnika. Nie było to proste doświadczenie. Ale była to droga prowadząca do życia. Droga ratująca umiłowanych przez Boga.

Ile razy właśnie tak Bóg troszczy się o ciebie i o mnie? Ile razy wydaje się nieobecny, aby potem okazać swoją moc i potęgę? Ile razy działa w sobie tylko wiadomy sposób?

Ile razy…?

About the author

m@teusz

Niestrudzony poszukiwacz istoty życia, jego piękna i tajemnicy. Małym ludzkim rozumem próbujący zrozumieć niezrozumiałe i ogarnąć nieogarnione...

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.