Słowo

Ojciec dał nam Ducha

Mt 10, 19-20 – Kiedy was wydadzą, nie martwcie się o to, jak ani co macie mówić. W owej bowiem godzinie będzie wam poddane, co macie mówić, gdyż nie wy będziecie mówili, lecz Duch Ojca waszego będzie mówił.

Prześladowanie. Cierpienie. Śmierć. Słowa Jezusa zachowują cały realizm i powagę sytuacji. Nie są zbyt dobrą reklamą chrześcijaństwa. Mało kogo może to zaprosić do bycia uczniem Jezusa. A jednak…

W tych słowach zawarta jest wartość wiary. Zawarta jest wartość drogi jaką wybiera Jego uczeń. Wartość bycia z Nim. Wartość wyższą od prześladowania czy śmierci.

I jeszcze jedno. Na tej drodze nigdy nie jesteśmy sami. Zawsze jest z nami Duch. Duch posłany przez Ojca i Syna. Duch mocy, Duch łaski. Duch dający prawdziwe życie. Z ciemności prześladowań, cierpień i śmierci przebija blask obietnicy. Ojciec dał nam Ducha.

About the author

m@teusz

Niestrudzony poszukiwacz istoty życia, jego piękna i tajemnicy. Małym ludzkim rozumem próbujący zrozumieć niezrozumiałe i ogarnąć nieogarnione...

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.