Słowo

Moje Sacrum

Wj 3, 5 – Rzekł mu [Bóg]: Nie zbliżaj się tu! Zdejm sandały z nóg, gdyż miejsce, na którym stoisz, jest ziemią świętą.

Świętość. Dziś często zapomniana. Trochę na wygnaniu. Wydaje się być niepotrzebna.

A może nie chcemy zdejmować sandałów. Nie chcemy przestrzeni nietykalnych. Gdzie trzeba zachować ostrożność, postawę troski.

Tak wiele świętości, od Boga po człowieka. Od życia po wartości. Co z tego zostało w moim życiu? Jakie jest moje sacrum?

About the author

m@teusz

Niestrudzony poszukiwacz istoty życia, jego piękna i tajemnicy. Małym ludzkim rozumem próbujący zrozumieć niezrozumiałe i ogarnąć nieogarnione...

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.