Słowo

On Cię zna… pytanie czy Ty Go znasz?

J 20, 16 – Jezus rzekł do niej: Mario! A ona obróciwszy się powiedziała do Niego po hebrajsku: Rabbuni, to znaczy: Nauczycielu!

Marku! Moniko! Łukaszu! Katarzyno! Tak, Bóg zna nas po imieniu. Mówi do nas zaczynając od naszego imienia. Mówi tak do Ciebie i do mnie… tak jak do Marii…

Słyszysz Jego głos? Odkrywasz w Nim Mistrza? Nauczyciela?

On Cię zna… pytanie czy Ty Go znasz?

About the author

m@teusz

Niestrudzony poszukiwacz istoty życia, jego piękna i tajemnicy. Małym ludzkim rozumem próbujący zrozumieć niezrozumiałe i ogarnąć nieogarnione...

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.