Słowo

Daj się ubogacić

Mt 13, 12 – Bo kto ma, temu będzie dodane, i nadmiar mieć będzie; kto zaś nie ma, temu zabiorą również to, co ma.

Bóg nieustannie nas obdarowuje. Chce czynić nas bogatymi. Daje nam słowo, słowo budujące, wzmacniające. Słowo wypełniające nadzieją. Słowo prowadzące drogą światła.

Umieć nieustannie odkrywać bogactwo dane przez Boga. Korzystać z niego. Czerpać pełnymi garściami. Zachłysnąć się nadmiarem Bożej łaski.

Otwórz się na Boga, na Jego dary. Usłysz słowo, zobacz Jego działanie. Daj się ubogacić. Abyś miał więcej i więcej…

About the author

m@teusz

Niestrudzony poszukiwacz istoty życia, jego piękna i tajemnicy. Małym ludzkim rozumem próbujący zrozumieć niezrozumiałe i ogarnąć nieogarnione...

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.