Słowo

Nie strać tego

Łk 10, 41-42 – A Pan jej odpowiedział: Marto, Marto, troszczysz się i niepokoisz o wiele, a potrzeba mało albo tylko jednego. Maria obrała najlepszą cząstkę, której nie będzie pozbawiona.

Codziennie zabiegamy o bardzo wiele. Troski tego świata wypełniają kolejne godziny naszego dnia. Zabiegani często tracimy z oczu to co ważne.

Spróbuj dziś nie stracić z oczu Jezusa. Niech codzienne obowiązki nie zagłuszą Jego słów. Zatrzymaj się, aby pobyć tylko z Nim.

On codziennie przychodzi. Nawiedza twój dom. Nawiedza twoje życie. Przychodzi z tym, co najcenniejsze. Z tym, co wpisuje się w twoją wieczność. Nie strać tego.

About the author

m@teusz

Niestrudzony poszukiwacz istoty życia, jego piękna i tajemnicy. Małym ludzkim rozumem próbujący zrozumieć niezrozumiałe i ogarnąć nieogarnione...

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.