Słowo

Uczyń życie innych piękniejszym

Mt 13, 31 – Inną przypowieść im przedłożył: Królestwo niebieskie podobne jest do ziarnka gorczycy, które ktoś wziął i posiał na swej roli.

Czasem wystarczy coś małego. Coś co wydaje się niepozorne. W oczach tego świata bez większej wartości. Słabe i marne. Czasem to jeden gest, słowo, czyn.

Niewiele potrzeba, by w sercu człowieka zaczęła wzrastać wiara. By wypełniła ona życie. Przeniknęła codzienności. Obdarzyła nadzieją. Pozwoliła lepiej przeżywać życie.

Ziarnko dobra. Odrobina Bożej łaski. Słowo niosące wiarę. Czasem tylko tyle wystarczy, aby uczynić czyjeś życie piękniejszym.

About the author

m@teusz

Niestrudzony poszukiwacz istoty życia, jego piękna i tajemnicy. Małym ludzkim rozumem próbujący zrozumieć niezrozumiałe i ogarnąć nieogarnione...

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.