Homilie

Ikona obietnicy

Maryja to Ikona Bożej obietnicy. Wpatrując się w Nią, wsłuchując się w Jej słowa odkrywamy dziś Bożą obietnicę. Odkrywamy odwrócony porządek, który przyniósł Bóg oraz wartość każdego z nas, każdego człowieka.

Zapraszam do wysłuchania homilii z Uroczystości Wniebowzięcia NMP, wygłoszonej 15 sierpnia 2017 roku w Lesznej Górnej.

About the author

m@teusz

Niestrudzony poszukiwacz istoty życia, jego piękna i tajemnicy. Małym ludzkim rozumem próbujący zrozumieć niezrozumiałe i ogarnąć nieogarnione...

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.