Słowo

Niech zobaczą Twoją wiarę

Łk 12, 8-12 – A powiadam wam: Kto się przyzna do Mnie wobec ludzi, przyzna się i Syn Człowieczy do niego wobec aniołów Bożych; a kto się Mnie wyprze wobec ludzi, tego wyprę się i Ja wobec aniołów Bożych. Każdemu, kto mówi jakieś słowo przeciw Synowi Człowieczemu, będzie przebaczone, lecz temu, kto bluźni przeciw Duchowi Świętemu, nie będzie przebaczone. Kiedy was ciągać będą do synagog, urzędów i władz, nie martwcie się, w jaki sposób albo czym macie się bronić lub co mówić, bo Duch Święty nauczy was w tej właśnie godzinie, co należy powiedzieć.

Wiara potrzebuje wyrazu. Potrzebuje się wyrazić na zewnątrz. Świadectwo o Bogu odsłania powagę wiary, wielkość Boga i znaczenie Jezusa w moim życiu.

Jak mówię o Bogu, Jezusie i Kościele?
Czy ktoś patrząc na mnie z boku widzi Boga? Czy widzi moja wiarę?
Co dziś mogę zrobić, aby dać świadectwo o Jezusie w którego uwierzyłem i któremu zawierzyłem swoje życie?

About the author

m@teusz

Niestrudzony poszukiwacz istoty życia, jego piękna i tajemnicy. Małym ludzkim rozumem próbujący zrozumieć niezrozumiałe i ogarnąć nieogarnione...

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.