Słowo

Walcz o życie

1 Tes 1, 1-5 – Paweł, Sylwan i Tymoteusz do Kościoła Tesaloniczan w Bogu Ojcu i Panu Jezusie Chrystusie. Łaska wam i pokój! Zawsze dziękujemy Bogu za was wszystkich, wspominając o was nieustannie w naszych modlitwach, pomni przed Bogiem i Ojcem naszym na wasze dzieło wiary, na trud miłości i na wytrwałą nadzieję w Panu naszym Jezusie Chrystusie. Wiemy, bracia przez Boga umiłowani, o wybraniu waszym, bo nasze głoszenie Ewangelii wśród was nie dokonało się przez samo tylko słowo, lecz przez moc i przez Ducha Świętego, z wielką siłą przekonania. Wiecie bowiem, jacy byliśmy dla was, przebywając wśród was.

Czy do mnie te słowa Św. Pawła pasują?
Czy moja wiara jest pięknym dziełem Boga i mojej troski, mojego trudu?
Czy miłość jest wynikiem zmagania się o dobro drugiego człowieka?
Czy nadzieja w moim życiu jest siła prowadząca Bożymi drogami, mimo przeciwności?

Wiara, nadzieja, miłość. Zmagając się o nie, walczysz o swoje życie. Życie wyrastające z Boga. Walcz! Zmagaj się!

About the author

m@teusz

Niestrudzony poszukiwacz istoty życia, jego piękna i tajemnicy. Małym ludzkim rozumem próbujący zrozumieć niezrozumiałe i ogarnąć nieogarnione...

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.