Słowo

Bądź bogaty ponad miarę

Łk 12, 14-21 – Lecz On mu odpowiedział: Człowieku, któż Mię ustanowił sędzią albo rozjemcą nad wami? Powiedział też do nich: Uważajcie i strzeżcie się wszelkiej chciwości, bo nawet gdy ktoś opływa [we wszystko], życie jego nie jest zależne od jego mienia. I opowiedział im przypowieść: Pewnemu zamożnemu człowiekowi dobrze obrodziło pole. I rozważał sam w sobie: Co tu począć? Nie mam gdzie pomieścić moich zbiorów. I rzekł: Tak zrobię: zburzę moje spichlerze, a pobuduję większe i tam zgromadzę całe zboże i moje dobra. I powiem sobie: Masz wielkie zasoby dóbr, na długie lata złożone; odpoczywaj, jedz, pij i używaj! Lecz Bóg rzekł do niego: „Głupcze, jeszcze tej nocy zażądają twojej duszy od ciebie; komu więc przypadnie to, coś przygotował?” Tak dzieje się z każdym, kto skarby gromadzi dla siebie, a nie jest bogaty przed Bogiem.

Zanim pomyślisz, że warto być biednym, albo przynajmniej minimalistą, co dziś jest bardzo modne, wpierw doczytaj i pomyśl nad ostatnimi słowami. Bądź bogaty przed Bogiem.

Bogaty w dobre uczynki (podziel się tym, co masz).
Bogaty wdzięcznością (dostrzeż Tego, który cię obdarował).
Bogaty czasem (bądź oddanym Bogu i bliźnim).

Bądź bardzo Bogaty. Bogaty ponad miarę. Bogaty tym, co podoba się Bogu.

About the author

m@teusz

Niestrudzony poszukiwacz istoty życia, jego piękna i tajemnicy. Małym ludzkim rozumem próbujący zrozumieć niezrozumiałe i ogarnąć nieogarnione...

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.