Słowo

Znajdź szczęście, szczęście prawdziwe

Łk 12, 39-44 – A to rozumiejcie, że gdyby gospodarz wiedział, o której godzinie złodziej ma przyjść, nie pozwoliłby włamać się do swego domu. Wy też bądźcie gotowi, gdyż o godzinie, której się nie domyślacie, Syn Człowieczy przyjdzie. Wtedy Piotr zapytał: Panie, czy do nas mówisz tę przypowieść, czy też do wszystkich? Pan odpowiedział: Któż jest owym rządcą wiernym i roztropnym, którego pan ustanowi nad swoją służbą, żeby na czas rozdawał jej żywność? Szczęśliwy ten sługa, którego pan powróciwszy zastanie przy tej czynności. Prawdziwie powiadam wam: Postawi go nad całym swoim mieniem.

Gdzie szukamy szczęścia? Jak szczęście rozumiemy? Czym ono właściwie jest? Pewnie ilu ludzi, tyle odpowiedzi.

Pytanie czy dla mnie szczęściem jest bycie codziennie, zawsze w stanie łaski Bożej?

Czy takiego szczęścia szukasz?
Czy o takie szczęście się troszczysz?
Czy w takim szczęściu ulokowałeś swoje nadzieje, swoje życie?

About the author

m@teusz

Niestrudzony poszukiwacz istoty życia, jego piękna i tajemnicy. Małym ludzkim rozumem próbujący zrozumieć niezrozumiałe i ogarnąć nieogarnione...

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.