Słowo

Jak wyglada mój świat wartości?

Łk 14, 1-6 – Gdy Jezus przyszedł do domu pewnego przywódcy faryzeuszów, aby w szabat spożyć posiłek, oni Go śledzili. A oto zjawił się przed Nim pewien człowiek chory na wodną puchlinę. Wtedy Jezus zapytał uczonych w Prawie i faryzeuszów: Czy wolno w szabat uzdrawiać, czy też nie? Lecz oni milczeli. On zaś dotknął go, uzdrowił i odprawił. A do nich rzekł: Któż z was, jeśli jego syn albo wół wpadnie do studni, nie wyciągnie go zaraz, nawet w dzień szabatu? I nie mogli mu na to odpowiedzieć.

Świat wartości trzeba mieć dobrze poukładany. Tak, aby coś niższego nie zasłoniło wyższego. Zawsze na pierwszym miejscu jest wartość Boga i człowieka. Wszystko inne, nawet szabat ma wartość tylko z racji tych pierwszych.

Jak wyglada mój świat wartości?
Może warto dziś podczas medytacji zdobić sobie taka mapę wartości.

About the author

m@teusz

Niestrudzony poszukiwacz istoty życia, jego piękna i tajemnicy. Małym ludzkim rozumem próbujący zrozumieć niezrozumiałe i ogarnąć nieogarnione...

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.