Słowo

Czy wpisuję się w logikę Boga?

Łk 16, 14-15 – Słuchali tego wszystkiego chciwi na grosz faryzeusze i podrwiwali sobie z Niego. Powiedział więc do nich: To wy właśnie wobec ludzi udajecie sprawiedliwych, ale Bóg zna wasze serca. To bowiem, co za wielkie uchodzi między ludźmi, obrzydliwością jest w oczach Bożych.

Co jest naprawdę ważne? Co sprawia, że chce mi się żyć? Wstawać rano? Co jest warte trudu i ofiary? To właśnie jest dla mnie najważniejsze. Tylko czy wpisuję się w logikę wiary? Czy odnajduje się w Bogu?

Czy to co najważniejsze dla mnie jest też najważniejsze dla Boga?

About the author

m@teusz

Niestrudzony poszukiwacz istoty życia, jego piękna i tajemnicy. Małym ludzkim rozumem próbujący zrozumieć niezrozumiałe i ogarnąć nieogarnione...

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.