Słowo

Zobacz i podziękuj

Łk 17, 11-19 – Zmierzając do Jerozolimy przechodził przez pogranicze Samarii i Galilei. Gdy wchodzili do pewnej wsi, wyszło naprzeciw Niego dziesięciu trędowatych. Zatrzymali się z daleka i głośno zawołali: Jezusie, Mistrzu, ulituj się nad nami! Na ich widok rzekł do nich: Idźcie, pokażcie się kapłanom! A gdy szli, zostali oczyszczeni. Wtedy jeden z nich widząc, że jest uzdrowiony, wrócił chwaląc Boga donośnym głosem, upadł na twarz do nóg Jego i dziękował Mu. A był to Samarytanin. Jezus zaś rzekł: Czy nie dziesięciu zostało oczyszczonych? Gdzie jest dziewięciu? Żaden się nie znalazł, który by wrócił i oddał chwałę Bogu, tylko ten cudzoziemiec. Do niego zaś rzekł: Wstań, idź, twoja wiara cię uzdrowiła.

Trzy rzeczy:
1. Dostrzec problem. Chorobę, coś co oddziela od życia, wyrzuca na margines życia. Sprawia, że człowiek się rozkłada, niszczeje, umiera.
2. Znaleźć ratunek. Odnaleźć na swojej drodze Jezusa. Zawołać, poprosić o pomoc.
3. Zaufać Mu, nawet jeżeli to o co prosi wydaje się dziwne. Zaufać.

I jeszcze na koniec. Zobacz, jak Jego słowo, Jego łaska uzdrawia, pozwala na nowo żyć. Zobacz i podziękuj.

About the author

m@teusz

Niestrudzony poszukiwacz istoty życia, jego piękna i tajemnicy. Małym ludzkim rozumem próbujący zrozumieć niezrozumiałe i ogarnąć nieogarnione...

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.