Słowo

Uczynić siebie bardziej sobą

Mt 25, 14-21 – Podobnie też [jest] jak z pewnym człowiekiem, który mając się udać w podróż, przywołał swoje sługi i przekazał im swój majątek. Jednemu dał pięć talentów, drugiemu dwa, trzeciemu jeden, każdemu według jego zdolności, i odjechał. Zaraz ten, który otrzymał pięć talentów, poszedł, puścił je w obrót i zyskał drugie pięć. Tak samo i ten, który dwa otrzymał; on również zyskał drugie dwa. Ten zaś, który otrzymał jeden, poszedł i rozkopawszy ziemię, ukrył pieniądze swego pana. Po dłuższym czasie powrócił pan owych sług i zaczął rozliczać się z nimi. Wówczas przyszedł ten, który otrzymał pięć talentów. Przyniósł drugie pięć i rzekł: „Panie, przekazałeś mi pięć talentów, oto drugie pięć talentów zyskałem”. Rzekł mu pan: „Dobrze, sługo dobry i wierny! Byłeś wierny w rzeczach niewielu, nad wieloma cię postawię: wejdź do radości twego pana!”

Talent. Dar. Coś wartościowego, co zostało mi powierzone. Czym zostałem obdarowany.

Pierwsza ważna sprawa. To co mam. Moje zdolności, umiejętności, łaska Boga, czas. Wszystko zostało mi podarowane. Powierzone w moje dłonie.

Druga ważna sprawa. Rozmnaża się tylko to co jest dzielone z drugim człowiekiem, ze światem, z Bogiem. Puścić w obieg to ubogacać sobą drugiego.

Trzecia sprawa (też ważna). Człowiek staje się przez swoje czyny. Przez to jak żyje, myśli, czyni. Przyjąć dar, zatroszczyć się i pomnożyć, to uczynić siebie bardziej sobą. Bardziej tym kim mam być.

Z Bogiem o sobie

  1. Podziękuj. Za to co dobrego dziś Cię spotkało.
  2. Poproś. O Ducha Świetego, by Cię prowadził.
  3. Przyjrzyj się. Gdzie dziś upadłeś?
  4. Przeproś. Przecież nie chcesz zła.
  5. Postanów. Co jutro zrobisz lepiej.

About the author

m@teusz

Niestrudzony poszukiwacz istoty życia, jego piękna i tajemnicy. Małym ludzkim rozumem próbujący zrozumieć niezrozumiałe i ogarnąć nieogarnione...

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.