Słowo

Co Mu dam dziś? Czy będzie to ofiara?

Łk 21, 1-4 – Gdy podniósł oczy, zobaczył, jak bogaci wrzucali swe ofiary do skarbony. Zobaczył też, jak uboga jakaś wdowa wrzuciła tam dwa pieniążki, i rzekł: Prawdziwie powiadam wam: Ta uboga wdowa wrzuciła więcej niż wszyscy inni. Wszyscy bowiem wrzucali na ofiarę z tego, co im zbywało; ta zaś z niedostatku swego wrzuciła wszystko, co miała na utrzymanie.

Prosta lekcja ofiarności. Ofiara jest tam gdzie daję coś swojego. Coś co jest ważne i potrzebne. Gdy daję tylko to co mi zbywa, to to jeszcze nie jest ofiara. Bóg chce tego co moje. Czasu, sił, serca, uwagi.

Co Mu dam dziś? Czy będzie to ofiara?

About the author

m@teusz

Niestrudzony poszukiwacz istoty życia, jego piękna i tajemnicy. Małym ludzkim rozumem próbujący zrozumieć niezrozumiałe i ogarnąć nieogarnione...

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.