Słowo

Zarzucał, zarzuca i będzie zarzucał Boże sieci

Mt 4, 18-22 – Gdy [Jezus] przechodził obok Jeziora Galilejskiego, ujrzał dwóch braci: Szymona, zwanego Piotrem, i brata jego, Andrzeja, jak zarzucali sieć w jezioro; byli bowiem rybakami. I rzekł do nich: Pójdźcie za Mną, a uczynię was rybakami ludzi. Oni natychmiast zostawili sieci i poszli za Nim. A gdy poszedł stamtąd dalej, ujrzał innych dwóch braci: Jakuba, syna Zebedeusza, i brata jego, Jana, jak z ojcem swym Zebedeuszem naprawiali w łodzi swe sieci. Ich też powołał. A oni natychmiast zostawili łódź i ojca i poszli za Nim.

Powołanie. Nie tyle jest czymś co odkrywam. Jest raczej czymś do czego zostaję wezwany. Nie jest ze mnie, ale z Boga. On wzywa po swojemu. Wzywając daje odpowiednie dary.

To jeden wymiar powołania. Drugi, to odwaga drogi. Wolność względem Słowa, które wzywa. Bóg nie odbiera wolności. On czeka na odpowiedź, na decyzję.

Zarzucał, zarzuca i będzie zarzucał Boże sieci. Po to, aby przyprowadzić ludzi do Ojca.

Do czego wzywa Ciebie?

About the author

m@teusz

Niestrudzony poszukiwacz istoty życia, jego piękna i tajemnicy. Małym ludzkim rozumem próbujący zrozumieć niezrozumiałe i ogarnąć nieogarnione...

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.