Słowo

Tęsknisz za pokojem w sercu?

Iz 48, 17-19 – Tak mówi Pan, twój Odkupiciel, Święty Izraela: Jam jest Pan, twój Bóg, pouczający cię o tym, co pożyteczne, kierujący tobą na drodze, którą kroczysz. O gdybyś zważał na me przykazania, stałby się twój pokój jak rzeka, a sprawiedliwość twoja jak morskie fale. Twoje potomstwo byłoby jak piasek, i jak jego ziarnka twoje latorośle. Nigdy by nie usunięto ani wymazano twego imienia sprzed mego oblicza!

Za pokojem w sercu tęskni każdy człowiek. Szczególnie dziś, kiedy tempo życia jest tak wielkie. Izajasz podaje receptę, sposób.

Pokój rodzi się tam gdzie Bóg podejmuje decyzje. Jest owocem Jego działania. Jest odpowiedzią na posłuszeństwo Jego słowu. Rodzi się z wypełniania Jego przykazań.

Tęsknisz za pokojem w sercu? Zobacz gdzie jest w Twoim życiu Boże słowo i przykazania?

Z Bogiem o sobie

  1. Podziękuj. Za to co dobrego dziś Cię spotkało.
  2. Poproś. O Ducha Świetego, by Cię prowadził.
  3. Przyjrzyj się. Gdzie dziś upadłeś?
  4. Przeproś. Przecież nie chcesz zła.
  5. Postanów. Co jutro zrobisz lepiej.

About the author

m@teusz

Niestrudzony poszukiwacz istoty życia, jego piękna i tajemnicy. Małym ludzkim rozumem próbujący zrozumieć niezrozumiałe i ogarnąć nieogarnione...

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.