Słowo

Odnajdź Boga, odnajdziesz dom

Jr 23, 5-8 – Oto nadejdą dni – wyrocznia Pana – kiedy wzbudzę Dawidowi Odrośl sprawiedliwą. Będzie panował jako król, postępując roztropnie, i będzie wykonywał prawo i sprawiedliwość na ziemi. W jego dniach Juda dostąpi zbawienia, a Izrael będzie mieszkał bezpiecznie. To zaś będzie imię, którym go będą nazywać: „Pan naszą sprawiedliwością”. Dlatego oto nadejdą dni – wyrocznia Pana – kiedy nie będą już mówić: „Na życie Pana, który wyprowadził synów Izraela z ziemi egipskiej”, lecz raczej: „Na życie Pana, który wyprowadził i przywrócił pokolenie domu Izraela z ziemi północnej i ze wszystkich ziem, po których ich rozproszył”, tak że będą mogli mieszkać w swej ziemi.

Każdy tęskni za domem. Tęsknimy za miejscem, które jest nasze. Za miejscem bezpiecznym. Tęsknimy za Ziemią Obiecaną. Często szukamy jej na ziemi. Próbujemy świat urządzić po naszemu, bo w sercu ciągle jest tęsknota.

Jeremiasz mówi gdzie szukać domu. Jest tylko jedno miejsce. Miejsce stworzone przez Boga. Miejsce wypełnione Nim. Jego obecnością.

Odnajdź Boga, odnajdziesz dom – swoją ziemię.

About the author

m@teusz

Niestrudzony poszukiwacz istoty życia, jego piękna i tajemnicy. Małym ludzkim rozumem próbujący zrozumieć niezrozumiałe i ogarnąć nieogarnione...

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.