Słowo

Tego nie da się zniszczyć

Dz 5, 38-39 – Więc i teraz wam mówię: Odstąpcie od tych ludzi i puśćcie ich! Jeżeli bowiem od ludzi pochodzi ta myśl czy sprawa, rozpadnie się, a jeżeli rzeczywiście od Boga pochodzi, nie potraficie ich zniszczyć i może się...

Słowo

Zdobądź szczyt

Mk 9, 2 – Po sześciu dniach Jezus wziął z sobą Piotra, Jakuba i Jana i zaprowadził ich samych osobno na górę wysoką. Tam przemienił się wobec nich. Z Bogiem o sobie Podziękuj. Za to co dobrego dziś Cię spotkało. Poproś. O...